Om föreningen

Orientaliskt kulturcentrum är en ideell förening. Föreningen konstituerades av 15 medlemmar hösten 2002. Idag har föreningen drygt 400 medlemmar. Föreningen utgör en mötesplats för allmänheten och i särklass personer av alla ålderskategorier som har sitt ursprung i Mellanöstern eller har intresse för kulturen i orientaliska kulturer.

Genom våra arbeten verkar vi för integrationen i samhället och försöker fylla ett socialt, kulturellt och bildnings behov hos våra medlemmar.